Doarpsbelang Aldwald

Voor en over Oudwoude Terug naar Aldwald.nl

Betreft: vooraankondiging Doarpsfeest 2013

Beste dorpsgenoten,

Over een aantal weken staat het Doarpsfeest weer op de agenda. Begin juni kunt u het volledige programma in uw brievenbus verwachten en komen wij weer langs voor de vrijwillige bijdrage.

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen over de regels voor de optocht die ons door de gemeente zijn opgelegd. De volgende gegevens moeten vóór 25 mei bekend zijn bij het bestuur van Doarpsbelang Aldwâld:

Het bestuur wil alle deelnemers aan de optocht wijzen op bovenstaande en vraagt een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat de optocht in Aldwâld wederom veilig verloopt.

U kunt zich via dorpsbelangen@aldwald.nl aanmelden voor de optocht. Voor meer informatie kunt u terecht bij Geoffrie Hoiting tel. 0654377929

Het bestuur van Doarpsbelang van Aldwâld wenst een ieder een gezellig Doarpsfeest toe.